กลับไปหน้าหลัก  “ข่าวสาร/ประกาศทั้งหมด”


“อยู่ระหว่างการปรับปรุง

 Date:  0000-00-00 00:00:00

โรงเรียนการเรือไทย ขอเลื่อนการเปืดเรียนจาก 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึ

[...Read more]

“เปิดรับสมัครนักเรียน โรงเรียนการเรือไทย

 Date:  0000-00-00 00:00:00

เปิดรับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 51 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 17 พ.ค. 2564 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน -

[...Read more]

“นักเรียนเดินทางไปทำงาน

 Date:  2020-11-04 10:17:00

นกร.โชติชัย วงศ์เครือสอน นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่น 48/1 ได้เดินทางไปลงเรือที่เมืองฮ่องกง (Hongkong)

[...Read more]

“นักเรียนเดินทางไปทำงาน

 Date:  2020-10-22 10:42:00

บินอีกทีม นกร.สุมนตรี จันทสร นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่น 48/1 ได้เดินทางไปลงเรือที่ไคโร (Cairo)ประเทศ

[...Read more]

“รับสมัครงาน

 Date:  2018-11-30 08:30:00

พิธีประดับบ่า หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 45 และหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ รุ่นที

[...Read more]

“การทำงานบนเรือสินค้า

 Date:  2018-10-17 14:43:00

 

ทำงานบนเรือของบริษัทเรือยักษ์ใหญ่ระดับโลก อาทิเช่น Maersk Line, Seago Line, Seaspan, Torm

[...Read more]

“ศูนย์ฝึกอาชีพในโรงเรียน

 Date:  2016-01-29 16:09:00

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องการดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกอาชีพ” 

[...Read more]

“โรงเรียนดีเด่น

 Date:  2015-10-13 10:17:00

การรับโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมากและดี ประจำปี 2558 ของสำนักงานค

[...Read more]