นักเรียนเดินทางไปทำงาน

นกร.โชติชัย วงศ์เครือสอน นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่น 48/1 ได้เดินทางไปลงเรือที่เมืองฮ่องกง (Hongkong) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา