เปิดรับสมัครนักเรียน โรงเรียนการเรือไทย

เปิดรับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 51 สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 17 พ.ค. 2564 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน - สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด - สำเนาวุฒิการศึกษา 3 ชุด - สำเนาหลักฐานทางทหาร (ผู้ชาย) 3 ชุด - สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 3 ชุด - รูปถ่ายติดใบสมัคร 1 นิ้ว 1 รูป - เอกสารการตรวจโรค 4 โรค ได้แก่ โรคตาบอดสี, โรคเอดส์, โรคไวรัสตับอักเสบบี (ถ้าไม่มีภูมิต้องฉีดภูมิ) , และโรค เกี่ยวกับการได้ยิน (ขอผลตรวจมาด้วย) การทำงานเมื่อจบหลักสูตร เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วนักเรียนจะได้ลงทำงานในเรือสินค้าต่างประเทศ กับบริษัท ธงจักร แมนนิ่ง จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานในการส่งทีมช่างซ่อมบำรุงไปทำงานกับบริษัทเรือต่างประเทศขนาดใหญ่ของโลก ปัจจุบันเงินเดือนรวมโอทีเริ่มต้น 784 ดอลล่าร์สหรัฐ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาท ไม่รวมโอทีพิเศษอื่นๆ ที่อาจจะได้รับระหว่างทำงานบนเรือ มีสวัสดิการที่พักและค่ากินอยู่ฟรีบนเรือตลอดการทำงาน ถ้าสนใจสอบถามได้ที่ 084-422-3626 ,02-988-1946