1. หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล สำหรับผู้ต้องการทำงานบนเรือ แต่ขาดประสบการณ์

              2. เปิดสอบ และอบรม Marlins English Language Test