ลำนี้ประธานรุ่นขอ นกร.ขยมพล กงประโคน

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ขยมพล กงประโคน รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Maren Maersk โดยได้เดินทางไปลงเรือที่เมืองสิงคโปร์ (Singapore)

Special Thanks for photo: Maersk Line & Shipsporting