กลับไปหน้าหลัก  “ข่าวสาร/แสดงความยินดีทั้งหมด”


“นกร.ภูมินทร์ ธาราพืช รุ่นที่ 47

 Date:  2020-01-15 14:35:00

นกร.ภูมินทร์  ธาราพืช หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 47

ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมัน To

[...Read more]

“นกร.วัฒนา จันทร์ปัญญา รุ่นที่ 47

 Date:  2020-01-15 14:30:00

นกร.วัฒนา  จันทร์ปัญญา หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 47

ได้ไปปฏฺบัติงานบนเรือ Seaspan Chiw

[...Read more]

“นกร.ฤทธิเนตร โคตะสิน รุ่นที่ 47

 Date:  2020-01-15 14:25:00

นกร.ฤทธิเนตร โคตะสิน หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 47

ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Evelyn Maersk ของสา

[...Read more]

“ใหม่ด้วยกันทั้งคู่ นกร.วิษณุ ไชยฮาด

 Date:  2020-01-15 14:13:00

 นกร.วิษณุ ไชยฮาด หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่47

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Mol Beacon ของส

[...Read more]

“ตามมาอีกคน นกร.วทัญญู พิมพ์สมาน รุ่นที่ 47

 Date:  2020-01-15 13:54:00

นกร.วทัญญู  พิมพ์สมาน หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 47

ได้ลงปฏิบัติงานบนเรือ Seaspan Saigo

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ภาณุพงศ์ ศรีชมชื่น รุ่นที่ 47

 Date:  2020-01-15 13:43:00

 นกร.ภาณุพงศ์ ศรีชมชื่น หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 47

ได้ลงปฏิบัติหน้าที่ในเรือ Seaspan

[...Read more]

“รุ่นที่ 47 เดินทางอีกคนแล้ว นกร.วรพัทธ์ พงค์ขจรกิตติ์

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วรพัทธ์ พงค์ขจรกิตติ์ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่47

ที่ได้ไปปฏิบั

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร. สุทธิพงศ์ จันทสิทธิ์ รุ่นที่ 47

 Date:  2019-12-19 14:01:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร. สุทธิพงศ์ จันทสิทธิ์ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 47

ที่ได้ไปปฏิบัติงา

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พัชรวรรณ บัณฑิตไทย

 Date:  2019-12-19 13:25:00

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พัชรวรรณ บัณฑิตไทย หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ

ที่ได้

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.นพพร เย็นบำรุง รุ่นที่ 46

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.นพพร เย็นบำรุง หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.มนูญ หนูคำสิงห์ รุ่นที่ 46

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.มนูญ หนูคำสิงห์ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร. สุรัสวดี จันทร์มี

 Date:  2019-12-03 14:42:00

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว สุรัสวดี จันทร์มี หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ

ที่ไ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.พิษณุ ชาติมนตรี รุ่นที่ 46

 Date:  2019-08-15 10:39:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.พิษณุ ชาติมนตรี หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรื

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ธนาวุฒิ มลศิลป์ รุ่นที่ 46

 Date:  2019-11-15 09:36:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ธนาวุฒิ มลศิลป์ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรื

[...Read more]

“ต้อนรับน้องใหม่ MOL กับสองคู่ซี้

 Date:  2019-11-05 11:31:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ศิวะ อินอิว และ นกร.โสภณ โพธิ์อ่อง หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่46

ที่ได

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.นวมินทร์ โพธิ์งาม รุ่นที่ 46

 Date:  2019-10-28 11:38:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.นวมินทร์ โพธิ์งาม หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเร

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.โยธิน นัคเรศ รุ่นที่ 46

 Date:  2019-10-16 10:49:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.โยธิน นัคเรศ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ T

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พิมพ์นภัทร์ เชาว์วุฒิพัฒน์

 Date:  2019-09-27 11:01:00

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พิมพ์นภัทร์ เชาว์วุฒิพัฒน์ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ

<

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.อังศุมาลิน อินทโชติ

 Date:  2019-09-27 10:52:00

ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวอังศุมาลิน อินทโชติ  หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นกร.สิทธิพงษ์ ศูนย์กลาง รุ่นที่ 46

 Date:  2019-09-24 10:42:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.สุทธิพงษ์ ศูนย์กลาง หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบ

[...Read more]

“ขอพื้นที่ให้สาวๆเรือสำราญหน่อยค่ะ

 Date:  2019-09-20 13:04:00

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤมล เสนาพรม และ นางสาว ธวัลรัตน์ เพชรแก้ว

หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่อง

[...Read more]

“พี่เขาและเราสามคน Quayaquil Bridge

 Date:  2019-09-20 11:50:00

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วรกด สุทธิประภา, นกร.สุปรีชา กาญบุตร, นกร.อนันต์สิทธิ์  เสาวโร

หลักสู

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รัญศญา อุดมสุด

 Date:  2019-08-19 16:25:00

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.รัญศญา อุดมสุด หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ

ที่ได้ไปปฏ

[...Read more]

“ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ชื่นขำ

 Date:  0000-00-00 00:00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ชื่นขำ  นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ รุ่นท

[...Read more]

“ขอขอบคุณบริษัท Fred. Olsen Cruise Lines

 Date:  2019-01-28 08:30:00

ขอขอบคุณบริษัท Fred. Olsen Cruise Lines ที่ได้มอบอุปกรณ์ให้ทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

[...Read more]

“การทำงานบนเรือ นักเรียน Cruise รุ่นที่ 1

 Date:  2018-10-25 21:31:00

การทำงานบนเรือ FRED  OLSEN CRUISE LINES BEST  ITINERARIES นักเรียน Cruise รุ่นที่ 1 

[...Read more]