ขอแสดงความยินดีกับ นกร.สุริยา ยอดนครจง รุ่นที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.สุริยา ยอดนครจง หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ CSCL San Jose โดยเดินทางไปลงเรือที่เมือง มานากัว (Managua) ประเทศ นิคารากัว (Nicaragua)

Special Thanks for Photo: Seaspan Corporation, China Shipping Container Line, Shipsporting