ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วรัญญู ปลอดโปร่ง รุ่นที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วรัญญู ปลอดโปร่ง หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Manchester Maersk โดยเดินทางไปลงเรือที่เมือง เซียงไฮ้ (Shanghai) ประเทศจีน (China)