ขอแสดงความยินดีกับ นกร.รณชัย นักรบ รุ่นที่ 45

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.รณชัย นักรบ รุ่นที่ 45 หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Torm Sara

โดยได้เดินทางไปลงเรือที่เมือง Singapore ประเทศ Singapore