ขอแสดงความยินดีกับ นกร.อธิราช ศรีไสย์ รุ่นที่ 45

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.อธิราช ศรีไสย์ รุ่น 45 ได้ลงปฏิบัติหน้าที่ในเรือ Sine Maersk 

โดยได้ไปลงเรือที่เมือง Yeosu ประเทศ South Korea

หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล จบแล้วได้งานทำ  ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศ