ขอแสดงความยินดีกับ นกร.คงพล เอื้อสถิตวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.คงพล เอื้อสถิตวงศ์  นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ รุ่นที่ 5 ที่ไปปฎิบัติหน้าที่บนเรือ Balmoral ของบริษัท Fred. Olsen Cruise Lines

โดยไปลงเรือที่เมือง Newcastle ประเทศ United Kingdom 

เรียนที่โรงเรียนการเรือไทย  ได้มีโอกาสเที่ยวต่างประเทศ เดินทางรอบโลกพร้อมทั้งได้ทำงานบนเรือด้วยครับ