นักเรียนหลักสูตร Cruise & Hotel

โรงเรียนการเรือไทยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ที่ได้รับการตอบรับเข้าทำงานบนเรือสำราญของบริษัท Fred. Olsen Cruise Line บริษัทเรือสำราญชื่อดังสัญชาตินอร์เวย์ ที่มีฐานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนการเรือไทยรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในก้าวความสำเร็จของนักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญทุกท่าน

     - คุณศุภชัย เรือ Balmoral เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป แผนก Restaurant 
     - คุณอนุกูล เรือ Braemar เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป อเมริกาใต้และแคริบเบียน แผนกRestaurant
     - คุณทวีชัย เรือ Braemar เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป อเมริกาใต้และแคริบเบียน แผนกHousekeeping 
     - คุณธันวารัฐ เรือ Balmoral เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป แผนก Restaurant 
     - คุณวัชรพล เรือ Balmoral เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป แผนก Restaurant 
     - คุณธัญญลักษณ์ เรือ Boudicca เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป แผนก Housekeeping 
     - คุณดวงกลม เรือ Balmoral เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป แผนก Housekeeping 
     - คุณฐิตารีย์ เรือ Braemar เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป อเมริกาใต้และแคริบเบียน แผนก Bar
     - คุณเมทินี เรือ Black Watch เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป อเมริกาใต้และแคริบเบียน แผนก Bar
     - คุณณัฐธิดา เรือ Braemar เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป อเมริกาใต้และแคริบเบียน แผนก Bar
     - คุณธนเศรษฐ์ เรือ Black Watch เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป อเมริกาใต้และแคริบเบียน แผนก Restaurant
     - คุณนิมมาน เรือ Braemar เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป อเมริกาใต้และแคริบเบียน แผนก Restaurant
     - คุณอนุพง เรือ Black Watch เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป อเมริกาใต้และแคริบเบียน แผนก Restaurant
     - อิรทัช เรือ Black watch เส้นทางเดินเรือแถบยุโรป อเมริกาใต้และแคริบเบียน แผนก Restaurant

     ซึ่งในขณะนี้ลูกเรือสำราญคนไทยกำลังเป็นที่ต้องการเป็นการอย่างมาก เนื่องมาจากลูกเรือไทยเป็นลูกเรือที่มีความขยัน มุ่งมั่น รักงานบริการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

     ปัจจุบันเรือสำราญในเครือ Fred. Olsen Cruise Line ที่มีเส้นทางเดินเรือแถบยุโรป อเมริกาใต้และแคริบเบียน ขณะนี้มีลูกเรือไทยทำงานในแผนก Bar&Resataurant จำนวน 11 คนและยังต้องการเปิดรับสมัครลูกเรือไทยเพิ่มอีกจำนวนมาก