อยู่ระหว่างการปรับปรุง

โรงเรียนการเรือไทย ขอเลื่อนการเปืดเรียนจาก 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 782c25a53001965beb3110a169772c7b.jpg