นักเรียนเดินทางไปทำงาน

บินอีกทีม นกร.สุมนตรี จันทสร นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่น 48/1 ได้เดินทางไปลงเรือที่ไคโร (Cairo)ประเทศอียิปต์ (Egypt) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา