ขอแสดงความยินดีกับ นกร.คีรี พลวิเศษ รุ่นที่46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.คีรี พลวิเศษ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ CSCL NEWYORK  โดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh) ประเทศ เวียดนาม (Vietnam)