ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ธนาวุฒิ มลศิลป์ รุ่นที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ธนาวุฒิ มลศิลป์ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Seaspan Manila สายการเดินเรือของ Seaspan Corporation ประเทศ Canada

โดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองสิงคโปร์ (Singapore)