ต้อนรับน้องใหม่ MOL กับสองคู่ซี้

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ศิวะ อินอิว และ นกร.โสภณ โพธิ์อ่อง หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Mol Breeze โดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองกว่างโจว (Guangzhou) ประเทศจีน (China)