ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ธนาวุฒิ ศุภวุฒิ รุ่นที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ธนาวุฒิ ศุภวุฒิ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปลงปฏิบัติงานบนเรือ Matz Maersk ของสายการเดินเรือ Maersk Line

โดยเดินทางไปลงเรือที่เมือง สิงคโปร์ (Singapore)

Special Thanks: Maersk Line, Shipsporting