ขอแสดงความยินดีกับ นกร.นวพล เพ็ชรไพร

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.นวพล เพ็ชรไพร หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่บนเรือ Mumbai Maersk  ของกองเรือ Maersk Line

โดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองสิงคโปร์ (Singapore)