ขอแสดงความยินดีกับ นกร.นวมินทร์ โพธิ์งาม รุ่นที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.นวมินทร์ โพธิ์งาม หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Svendborg Maersk  ของสายการเดินเรือ Maersk Line ประเทศ Denmark

โดยได้เดินทางไปลงเรือที่เมืองฮ่องกง (Hongkong)

Special Thanks: Maersk Line, Shipsporting