ขอแสดงความยินดีกับ นกร.โยธิน นัคเรศ รุ่นที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.โยธิน นัคเรศ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Torm Amalie โดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองยะโฮร์ (Johor Bahru) ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

Special Thanks: Shipsporting