ขอแสดงความยินดีกับ นกร.เตชภณ ตะนัยสี รุ่นที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.เตชภณ ตะนัยสี หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล 

ทีได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Volga Maersk โดยได้เดินทางไปลงเรือที่เมือง อัมเตอร์ดัม (Amsterdam) ประเทศ เนเธอร์แลนด์ (Netherland)