ขอพื้นที่ให้สาวๆเรือสำราญหน่อยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤมล เสนาพรม และ นางสาว ธวัลรัตน์ เพชรแก้ว

หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ 

ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Black Watch  ของสายการเดินเรือ Fred Olsen Cruise Line

โดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ประเทศอังกฤษ (England)