เราสองคนกับเขาสี่คน

ขอแสดงความยินดีกับน้อง นกร.ทวยเทพ โพลาหา กับ นกร.ภูมินทร์ แต้มพรมรินทร์ หลักสูตลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ CSCL Lima โดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองสิงคโปร์ (Singapore)

Special Thanks Photo from: Shipsporting