ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ณัฐนันท์ สิงห์พรหมสาร รุ่นที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ณัฐนันท์ สิงห์พรหมสาร รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปทำงานบนเรือ Maersk Mc-Kinney Moller  โดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองอัมเตอร์ดัม (Amterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherland)