รอบพี่ใหญ่ของรุ่น 46 นกร.ชาญศักดิ์ ธนากร

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ชาญศักดิ์ ธนากร หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่บนเรือ Edith Maersk และได้เดินทางไปลงเรือที่เมืองสิงคโปร์ (Singapore)