ไปชุดใหญ่กับ นกร.ธิติวุฒิ คุณชาไพร รุ่นที่46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ธิติวุฒิ  คุณชาไพร รุ่นที่46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Seaspan Loga โดยเดินทางไปลงเรือที่เมือง แทนเจียร์ (Tangier) ประเทศโมร็อคโค (Morocco)