ไปกับเรือน้ำมันครับ นกร.ภูษิต สุทธิประภา รุ่นที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ภูษิต สุทธิประภา หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือน้ำมันของ Maersk Tanker เรือชื่อ Rita Maersk  โดยได้เดินทางไปลงเรือที่มาบตาพุต (Maptaput) จังหวัดระยอง Rayong