ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วรวฒิ คำลือไชย รุ่นที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วรวุฒิ คำลือไชย หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ CSCS San Jose โดยเดินทางไปลงเรือที่เมือง มานากัว (Managua) ประเทศ นิคารากัว (Nicaragua)