ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ศุภชัย สีทอง รุ่นที่ 45

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ศุภชัย สีทอง รุ่นที่ 45 หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Maersk Lima โดยไปเดินทางไปลงเรือที่เมืองสิงคโปร์ (Singapore)

Special Thanks Photo from Maersk Line & Shipsporting