ขอแสดงความยินดีกับ นกร.จตุภูมิ ศรีธรรม รุ่นที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.จตุภูมิ ศรีธรรม หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่บนเรือ Mette Maersk โดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองสิงคโปร์ (Singapore)