ขอแสดงความยินดีกับ นกร.บลูพิพัฒน์ พันดา รุ่นที่ 45

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.บลูพิพัฒน์  พันดา หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 45

ที่ได้ไปทำงานบนเรือ Maersk Lavras โดยเดินทางไปลงเรือทีเมืองปูซาน (Busan) ประเทศเกาหลีใต้ (South Korea)