ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ชณกานต์ บุญอ่อน รุ่นที่ 45

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ชณกานต์  บุญอ่อน หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล

ที่ได้ลงปฏิบัติงานบนเรือ Torm Horizon  โดยไปลงเรือที่ Hongkong