ขอแสดงความยินดีกับ นกร.จักรตพล ภาษาดี รุ่นที่ 45

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.จักรตพล ภาษาดี รุ่นที่ 45 หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Cosco Vietnam

โดยได้เดินทางไปลงเรือที่เมือง นิวยอร์ก (New York) )ประเทศ สหรัฐอเมริกา (USA)