ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วีระศักดิ์ ถนอมถิ่น รุ่นที่ 45

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วีระศักดิ์   ถนอมถิ่น รุ่นที่ 45 ที่ได้เดินทางไปทำงานในเรือ  Eugen Maersk   โดยเดินทางไปลงเรือที่เมือง Dubai ประเทศ UAE

หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล จบแล้วมีงานทำ  

สนใจสมัครเรียนสอบถามได้ที่ 084-422-3626 , 081-930-5566 หรือ 02-988-1946 ถึง 9