ขอแสดงความยินดีกับ นกร.เกรียงศักดิ์ คงมล

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.เกรียงศักดิ์ คงมล  นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ รุ่นที่ 5 ที่ไปปฎิบัติหน้าที่บนเรือ Braemar ของบริษัท Fred. Olsen Cruise Lines

โดยไปลงเรือที่เมือง Newcastle ประเทศ United Kingdom 

เรียนที่โรงเรียนการเรือไทย  ได้มีโอกาสเที่ยวต่างประเทศ เดินทางรอบโลกพร้อมทั้งได้ทำงานบนเรือด้วยครับ