ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัณรัตน์ จีนกุล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัณรัตน์  จีนกุล นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ รุ่นที่2 ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่บนเรือ Braema ของบริษัท Fred Olsen Cruise Line

โดยเดินทางไปลงเรือที่เมือง London ประเทศ United Kingdom