ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ภาณุพงค์ บุดสา รุ่นที่ 47

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ภาณุพงค์ บุดสา หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 47

ได้ไปลงปฏิบัติงานในเรือสินค้า MAASTRICHT MAERSK โดยเดินทางไปลงเรือที่

เมืองฮ่องกง (Hongkong) เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2563