นกร.ภูมินทร์ ธาราพืช รุ่นที่ 47

นกร.ภูมินทร์  ธาราพืช หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 47

ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือขนส่งน้ำมัน Torm Atlantic  สายการเดินเรือ TORM  ประเทศเดนมาร์ก

โดยเดินทางไปลงเรือที่เมือง เปกันบารู (Pekanbaru) ประเทศ อินโดนีเซีย (Indonesia)