นกร.ฤทธิเนตร โคตะสิน รุ่นที่ 47

นกร.ฤทธิเนตร โคตะสิน หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 47

ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Evelyn Maersk ของสายการเดินเรือ Maersk Line 

โดยได้เดินทางไปลงเรือที่เมืองสิงคโปร์ (Singapore)