รุ่นที่ 47 เดินทางอีกคนแล้ว นกร.วรพัทธ์ พงค์ขจรกิตติ์

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.วรพัทธ์ พงค์ขจรกิตติ์ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่47

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Maersk Leticia ของสายการเดินเรือ Maersk Line ประเทศเดนมาร์ก

โดยได้เดินทางไปลงเรือที่เมืองสิงคโปร์ (Singapore)