ขอแสดงความยินดีกับ นกร. สุทธิพงศ์ จันทสิทธิ์ รุ่นที่ 47

ขอแสดงความยินดีกับ นกร. สุทธิพงศ์ จันทสิทธิ์ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 47

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Madison Maersk โดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองสิงคโปร์ (Singapore)