ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พัชรวรรณ บัณฑิตไทย

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พัชรวรรณ บัณฑิตไทย หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Carnival Vista ของสายการเดินเรือ Carnival Cruise Line ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองฮิวสตัน (Houston) ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)