ขอแสดงความยินดีกับ นกร.พิษณุ ชาติมนตรี รุ่นที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.พิษณุ ชาติมนตรี หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 46

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Aotea Maersk ของสายการเดินเรือ Maersk Line ประเทศ Denmark

โดยไปเดินทางไปลงเรือที่เมือง ปูซาน (Busan) ประเทศ เกาหลีใต้ (South Korea)