ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พิมพ์นภัทร์ เชาว์วุฒิพัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.พิมพ์นภัทร์ เชาว์วุฒิพัฒน์ หลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Braemar สายการเดินเรือ Fred Olsen Cruise Lines

โดยได้เดินทางไปลงเรือที่เมืองลอนดอน (London) ประเทศอังกฤษ (England)