ขอแสดงความยินดีกับ นกร.สันติ ประทีปโชติ รุ่นที่ 47

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.สันติ ประทีปโชติ นักเรียนหลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 47

ที่ได้ลงไปปฏิบัติงานบนเรือ Matz Maersk  โดยเดินทางไปลงเรือที่เมือง ดูไบ (Dubai) ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563