ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ณภัทร ประสานศรี รุ่นที่ 48

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.ณภัทร ประสานศรี  รุ่นที่ 48 หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล

ที่ได้ไปลงปฏิบัติงานบนเรือ Bilbao Bridge โดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองอะดาน่า (Adana) ประเทศ ตุรกี (Turkey)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563