ขอแสดงความยินดีกับ นกร.พิชิตชัย คงเมือง รุ่นที่ 47

ขอแสดงความยินดีกับ นกร.พิชิตชัย คงเมือง หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 47

ที่ได้ไปปฏิบัติงานบนเรือ Torm Kansas โดยเดินทางไปลงเรือที่เมืองปานามา (Panama)

ประเทศปานามา  (Panama)