ด่วน! โครงการช่วยเหลือผู้ต้องทำงานบนเรือ

“โครงการพัฒนาบุคลากร สำหรับงานซ่อมบำรุงบนเรือต่างประเทศ” มีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยเป็นโครงการสำหรับผู้ที่มองหา
1. งานที่รายได้มั่นคง รายจ่ายน้อย สามารถเก็บเงินได้เป็นก้อน 
2. มีสวัสดิการที่อยู่ อาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุฟรีตลอดการทำงาน
3. งานที่มีโอกาสได้เดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศ
4. และที่สำคัญคือ มีเอกสารรองรับการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ไม่ต้องเสี่ยงทำงานผิดกฎหมายในต่างแดน

สิ่งที่แตกต่างจากหลักสูตรลูกเรือคือ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะสามารถผ่อนชำระค่าอบรมได้ “หลังจากที่เริ่มงานแล้ว” ซึ่งเงินค่าเรียนนี้มีมูลค่า 33,500 บาท ด้วยเจตนาของโรงเรียนการเรือไทยที่จะพัฒนาบุคลากรที่สนใจงานด้านนี้จริงๆ แต่ติดปัญหาด้านทุนทรัพย์จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่า ผู้ที่มีความอดทน มีความตั้งใจทุกคนจะได้รับงานทำหลังจากเรียนจบ 

สิ่งที่ต้องชำระก่อนคือ ค่ากินอยู่ 3 เดือน เพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำ เป็นการจำลองการอยู่อาศัยบนเรือจริง ดังนั้นทุกคนจะต้องกินอยู่ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ค่าใช้จ่ายนี้จะรวมค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆในขณะเรียนแล้ว คิดเป็นมูลค่า 33,500 บาท และค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อสำรองที่นั่งอีก 3,000 บาท รวมเป็น 36,500 บาท 

ทั้งหมดนี้อาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่า ความสนใจในโครงการนี้คืออะไร ถ้าเป็นคนที่กำลังมองหางานทำที่ระดับเงินเดือน 25,000 - 40,000 บาท โดยที่สามารถเก็บเงินได้เต็มๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และเข้าใจว่างานบนเรือต่างประเทศ เป็นงานที่ต้องเดินทางไกลบ้านประมาณ 6-9 เดือน ก็ตอบโจทย์ครับ 

กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายคือ 
1. ค่าเรียน 33,500 บาท (ผ่อนจ่ายหลังจากเริ่มงานแล้ว)
2. ค่าอาหารและที่พักตลอดระยะเวลา 3 เดือน , เครื่องแบบนักเรียน , เสื้อยืดตราโรงเรียน, กระเป๋านักเรียน , ตำราเรียน, การศึกษาดูงาน และการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเรียน ทั้งหมด 33,500 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 11,167 บาท)
3. ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 

*ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องเตรียมตัวไว้ เมื่อได้งาน คือค่าเอกสารสำหรับการทำงาน เช่น ค่าวีซ่า ค่าตรวจโรคก่อนการทำงาน และใบอนุญาตต่างๆที่กฎหมายทางทะเลกำหนด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,000 - 20,000 บาท ซึ่งค่อยจ่ายตอนมีกำหนดการณ์ลงเรือแล้ว แต่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวสำหรับการทำงาน และจะไม่รวมอยู่ในโครงการ 

เรื่องค่าใช้จ่ายสามารถกู้ยืม ธกส. ได้นะครับ แต่ทางเราจะทำเอกสารให้หลังจากที่ นักเรียนชำระค่าลงทะเบียน 3,000 บาท พร้อมส่งหลักฐานการตรวจโรคพื้นฐาน 4 โรคให้กับทางโรงเรียนแล้วเท่านั้น 

                                                ถ้าสนใจสอบถามได้ที่ 084-422-3626 , 081-930-5566 หรือ 02-988-1946 ถึง 9

ต้องการสมัครด่วนคลิ๊กที่ลิ้งนี้ได้เลยครับ...>> คลิ๊กก