รับสมัครงาน

พิธีประดับบ่า หลักสูตรลูกเรือเดินทะเล รุ่นที่ 45 และหลักสูตรลูกเรือเดินทะเลเพื่องานบริการบนเรือสำราญ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561